Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Pasta Gyermely SRL și împuternicitul său Tricky Communications KFT au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.
Colectarea, operațiunile pe datele personale sunt efectuate în scopul derulării concursurilor/ jocurilor cu premii, predării eventualelor premii.
Prin participarea la Concursurile pe Wall-ul Facebook, Utilizatorii îşi exprimă acordul pentru procesarea datelor sale cu caracter personal (numele, adresa de email şi – în cazul câştigării unui premiu – adresa de reşedinţă, cod numeric personal). Temeiul juridic al utilizării acestor date este contribuţia voluntară a Utilizatorului.
În privinţa operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal (tragerea la sorţi prin program online, înregistrarea datelor, expedierea premiilor), Operatorul (Tricky Communications KFT) este considerat a fi procesorul de date al Organizatorului (Pasta Gyermely SRL). Operaţiunile pe datele personale susamintite sunt efectuate de către Operator (Tricky Communications KFT) exclusiv în scopul derulării Concursurilor, acesta nu prelucrează şi nu stochează datele în scopuri personale.
La datele personale pot avea acces angajaţii responsabili cu organizarea şi derularea Concursurilor ai Organizatorului şi Operatorului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.