Istoria firmei


Istoria grupului de firme Gyermelyi datează încă din 1953. La început, profilul cooperativei înfiinţate de către gospodarii locali era cultivarea plantelor. Datorită gospodăririi conştiente, s-au constatat recolte din ce în ce mai mari, fapt ce a constituit baza creşterii intensive a animalelor. Cooperativa a decis creşterea găinilor ouătoare.

01În 1971 a pornit producţia de paste făinoase, sub forma de asociere în participaţiune, cu participarea a doi comercianţi şi a unui investor strategic. La sfârşitul anilor '70 se obţin rezultate frumoase. După acumularea de capital şi gospodărirea economică pe parcursul a două decenii, firma poate să-şi permită să se angajeze și la unele cheltuieli sociale. Subvenţionează construirea locuințelor familiale ale angajaţilor săi şi dezvoltarea comunei Gyermely şi a localităţilor învecinate.La mijlocul anilor '80 cooperativa cultivă deja terenuri la hotarele a patru comune şi, folosind posibilităţile economice, gospodăria agricolă comună începe extinderea bazelor industriale. Construieşte o moară, astfel asigurând o aprovizionare cu materii prime mai uniformă pentru fabrica de paste făinoase. În 1989 se realizează cu succes rodajul morii cu o capacitate zilnică de 120 de tone, astfel întemeind în zonă o nouă ramură industrială.Pe parcursul schimbării de regim nimic nu poate fi mai important decât menţinerea laolaltă a bunurilor materiale şi intelectuale colective. Cooperativa îşi restructurează activitatea ca societate pe acţiuni şi are loc nominalizarea patrimoniului. Proprietarii reali sunt fondatorii, acele persoane care s-au considerat întotdeauna proprietari şi care s-au comportat ca atare faţă de firmă. Astfel, angajații primesc acţiuni în funcție de munca prestată.

02În 1992, o nouă fabrică de furaj începe să-și furnizeze produsele pentru avicultură. La cumpăna mileniului, grupul de firme - prin diferite achiziţii - lucrează deja pe 9.500 hectare. Capacitatea morii ajunge la 300 de tone pe zi, datorită reconstrucţiei din 2001 şi dotării sale cu tehnologia Bühler, iar în 2005 echipamentul se completează cu un dispozitiv automat de umplere a sacilor, precum şi cu ambalator pentru unităţi mici.
În 2002 se elaborează planul de dezvoltare de 5 ani al fabricii de paste făinoase. În 2003 integrarea se extinde, se construieşte unitatea producătoare de grâu de sămânţă, iar partenerii producători de grâu folosesc numai seminţe Gyermelyi. În 2003 se predă clădirea în incinta căreia se află birourile fabricii de paste făinoase, amenajări sociale, sala cazanelor şi centrala termică. În 2004 se construieşte silozul de făină şi mixerul de făină, oferindu-se siguranță aprovizionării optime cu materii prime. În 2005 se inaugurează noua hală de producţie, cu un depozit automat şi o linie de ambalare pentru paste mărunte.
În 2006, fabrica împlineşte 35 de ani de existenţă, ocazie cu care primeşte „cadou“ o linie de fabricaţie de paste filiforme cu o capacitate de 2.100 kg/oră şi o linie de fabricaţie de paste mărunte cu o capacitate de 1.200 kg/oră, astfel Gyermely devenind cea mai modernă fabrică din regiune.
Modernizarea secţiei de ambalare continuă şi în 2007: pungile de 5 kg sunt stivuite de robot, iar transportul paleţilor de la paletizare la depozit este automatizat. În acelaşi an se desfăşoară licitația pentru schimbarea parcului de tractoare, câştigătorul fiind renumita fabrică John Deere.
În 2008 în fabrica de paste făinoase începe să funcţioneze o nouă linie de fabricaţie de paste mărunte cu o capacitate de 1.500 kg/oră. Secţia de cultivare de plante construiește un uscător pentru cereale şi un hambar de mare capacitate în localitatea Tök.

În 2009 intră în producţie instalația destinată să spargă câte 45.000 de ouă pe oră, aceasta aprovizionând fabrica de paste făinoase cu ouă proaspete lichide. Reconstrucţia fermei avicole din Kablás asigură spațiu confortabil pentru 200.000 de găini ouătoare în 2 baterii.În 2010 la Gyermely se construieşte un nou uscător pentru cereale în locul celor două uscătoare vechi, iar brutăria aprovizionează peste 30 de magazine de specialitate din Budapesta.În 2011 se construieşte cel de-al doilea depozit, care este adecvat şi pentru înmagazinarea automată a stivelor supradimensionate. Astfel, se eliberează terenul magaziei vechi de făină, unde se va construi o moară nouă. Investiţia începe în 2012, iar la sfârşitul aceluiaşi an, în moara nouă are loc măcinarea de rodaj, moara având o capacitate de măcinare de 200 de tone/zi de grâu moale și 150 tone/zi de grâu dur. Astfel, pe lângă extinderea capacităţii, în ceea ce privește materiile prime folosite în fabricaţia de paste făinoase, şi grişul dur este deja produs în întregime - începând de la producţia seminţelor - în cadrul întreprinderii. Infrastructura logistică se extinde la rândul ei, construindu-se un depozit cu servicii de comisionare şi un depozit de materiale de ambalaj, iar în localitatea Polgár se construieşte un depozit regional, care contribuie la aprovizionarea ţărilor vecine.Începe reconstrucţia fermei de găini ouătoare de la Máriahalom, iar la sfârşitul anului se finalizează construcţia unei hale adecvate pentru 100.000 de găini.În ceea ce privește cultivarea de plante, începe înlocuirea parcului de maşini de recoltare, primele combine sosind în același an.În 2013 se completează parcul de combine uniforme, iar cele 15 combine CLAAS Lexion 670 puse în producţie asigură o recoltare rapidă și de calitate.Pentru a putea asigura aprovizionarea cu materii prime a capacităţii mărite de măcinare, se construieşte un sistem de înmagazinare adecvat pentru a se descărca, încărca și curăța 32.000 de tone de cereale.În localitatea Máriahalom se amenajează o nouă hală pentru 100.000 de găini, cu scopul de a consolida poziţia de lider pe piaţa de ouă.