Cultivarea de plante

01Cultivarea de plante, ca prima fază a lanţului alimentar, are un rol important în activitatea Grupului Gyermelyi. Pe parcursul a cincizeci de ani, grație dezvoltării organice şi dezvoltării raționale, s-a format o unitate de cultivare a plantelor de 9.000 de hectare, destinată în primul rând satisfacerii cerinţelor creşterii de animale şi ale producției de alimente.
Cultivarea plantelor are loc pe luncile aflate între Gerecse şi dealurile Buda, pe terenuri închiriate. Structura culturilor a fost şi este modelată în funcție de cerinţele interne amintite mai sus.
Calitatea pastelor făinoase Gyermelyi este determinată de producţia de materii prime. Cultivarea plantelor contribuie în mod semnificativ în acest sens în două domenii. Pe de o parte, în cadrul colaborării excelente cu Institutul de Cercetare din Martonvásár al Academiei de Știinţe Maghiare, aici sunt testate cele mai bune soiuri de grâu de toamnă ameliorat, cu o fertilitate crescută și o calitate sporită. Pe de altă parte, prin înmulţirea soiurilor corespunzătoare cerinţelor calitative de integrare, se asigură sămânţă de calitate atât pentru scopuri proprii, cât şi pentru partenerii furnizori de cereale pentru mori. În acest sens, este disponibilă o uzină modernă de seminţe cu o capacitate de 10 tone/oră, cu infrastructura completă necesară prelucrării seminţelor, respectiv cu capacitate de curăţare prealabilă, de uscare şi de înmagazinare.
Datorită mărimii teritoriului, în afara producţiei de seminţe, cultivarea plantelor asigură 12-15% din necesarul de grâu al morii. Suprafața cultivată cu grâu de toamnă de aproape 4.000 de hectare şi mai ales necesarul de culturi premergătoare de seminţe determină structura culturilor.02 Astfel, trebuie să acordăm prioritate cultivării de mazăre, rapiță, floarea soarelui, acestea fiind bune culturi premergătoare pentru grâul de toamnă.
Creşterea păsărilor necesită cantităţi însemnate de furaj dur, porumb și grâu. În structura culturilor includem o suprafață cultivată cu porumb care să satisfacă necesarul de porumb pentru creşterea animalelor. Uscarea eficientă, economică, fără praf şi zgomot se realizează în două uzine noi, una la Tök şi alta la Gyermely, având o capacitate de 25 de tone/oră.
Eficienţa cultivării plantelor depinde de o serie de factori, printre care cei definitorii sunt: executarea la timp şi cu o calitate ireproşabilă a lucrărilor de cultivare a terenului, de completarea substanţelor nutritive, de îngrijire şi de recoltare. Condiţia acestora este parcul de maşini moderne şi eficiente: maşini de forţă, maşini de lucru şi combine. Din acest motiv, în 2008, Grupul pornește un vast program de dezvoltare tehnică, având ca scop mărirea eficienţei producţiei cu un sistem de maşini cu o înfăţişare unitară, care utilizează cea mai modernă tehnologie. Acest program s-a încheiat în 2013 cu schimbarea parcului de mijloace de recoltare, astfel asigurând posibilitatea unei gospodăriri de precizie şi ecologice conforme realizărilor secolului XXI.

novenytermesztes_1.jpg