Creşterea găinilor

În valea Gyermely creşterea animalelor are tradiţii istorice. La înfiinţarea cooperativei, vitele şi porcinele erau cele două specii de animale cu care s-a prelungit direcția producţiei de furaje. Sistemul de preţuri de atunci asigura venituri mult mai mari prin valorificarea animalelor decât prin vânzarea directă de porumb, grâu şi orz. Volumul tot mai mare al cultivării plantelor, precum şi necesarul de forță de muncă pentru creşterea vitelor şi porcilor au îndreptat atenţia către creşterea păsărilor, aceasta fiind mereu prosperă în gospodăriile rurale. În aceeaşi suprafaţă de grajd, cu mai puţină forță de muncă, prin creşterea păsărilor se puteau realiza venituri de două-trei ori mai mari decât prin creşterea speciilor tradiţionale. La început, în cooperativă s-au crescut pui pentru carne, mai târziu s-a trecut la creşterea găinilor ouătoare. 01La sfârşitul anilor '60 piaţa ouălor era imprevizibilă. Uneori prețurile creșteau imens din cauza lipsei de ouă, alteori producătorul obținea doar jumătate sau două treimi din preţul de cost datorită excedentului de producţie greu depozitabil. Conducerea cooperativei a căutat posibilităţi de valorificare sigură şi la preţ bun și astfel a ajuns la ideea fabricării pastelor făinoase. După înfiinţarea fabricii de paste făinoase, sarcina cea mai importantă a secţiei de producţie de ouă a devenit aprovizionarea fabricii cu ouă proaspete de calitate superioară. În paralel cu dezvoltarea fabricii de paste făinoase, a crescut şi contingentul de găini ouătoare. În prezent, dispunem de instalaţii adecvate pentru 550.000 de găini ouătoare, dispuse în trei uzine, în 8 baterii de tehnologie coteţ cu dimensiuni diferite. Locurile amenajate corespund prevederilor UE obligatorii din 2012 şi sunt echipate cu mijloace care asigură confortul găinilor (stinghii de odihnă, cuibar, spaţiu pentru râcâit, scurtător gheare). Pentru a se conforma prevederilor referitoare la bunăstarea animalelor, întreprinderea a investit mai multe miliarde de forinți în ultimii ani, construind grajduri noi, mari. În grajduri sunt automatizate sistemele pentru hrănirea şi alimentarea cu apă a găinilor, pentru aerisire, pentru curăţare şi pentru colectarea ouălor, astfel necesarul de forță de muncă s-a redus foarte mult faţă de situaţia dinaintea investiţiei. 02Ouăle din coteţe ajung prin traseul de transport ouă la clasificator şi ambalator, unde - după verificare cu lampă şi sortare pe bază de greutate - sunt marcate conform prevederilor şi sunt ambalate, gata pentru valorificare ca ouă întregi, respectiv la fabrica de paste făinoase ca materie primă. Secţia de găini ouătoare produce anual 140 de milioane de ouă, din care 70 de milioane sunt folosite în fabrica de paste făinoase, restul fiind livrate către utilizatori şi comercianţi, ambalate conform cerinţelor clienţilor.
Grupul de firme cumpără pui de o zi şi-i creşte până devin găini ouătoare. Creşterea are loc la o fermă foarte modernă, a cărei capacitate totalizează 200.000 de puici pe tură. Această capacitate de creştere oferă posibilitatea creşterii contra cost pentru parteneri. Baza producţiei bune de ouă este creşterea grijulie şi calificată a puicilor.
Costul cel mai mare în creşterea animalelor îl reprezintă furajul. Necesarul de furaj mixt pentru efectivul de animale al grupului de firme este acoperit de către uzina de furaje a Gyermelyi Tojás Kft., în cea mai mare parte prin folosirea materiilor prime proprii. Sistemul de aprovizionare cu materii prime, de depozitare, tehnologia şi sistemul de control al calităţii constituie o garanţie pentru ca nutrețurile produse să satisfacă în întregime exigenţele animalelor, iar preţul favorabil al nutrețurilor asigură producţia economică.